รวมวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากฮาร์ดิสก์


* การทำงานของฮาร์ดไดรฟ์ช้าลง
สาเหตุ : ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ อาจอยู่กระจัดกระจาย
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อที่จะรันโปรแกรม Disk Defragmenter จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้ คลิกที่ปุ่ม Startแล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไปที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter

* เจอไดร์ฟของฮาร์ดดิสก์แต่เข้าไม่ได้
สาเหตุที่ 1 เป็นพาร์ทิชั่นชนิดที่ระบบปฏิบัติการไม่รู้จัก
วิธีแก้ เราต้อง Copy ข้อมูลที่เราต้องการมาไว้ที่อีกพาร์ทิชั่นที่ใช้ได้ หรือลบพาร์ทิชั่นทิ้งแล้วสร้างใหม่

สาเหตุที่ 2 ยังไม่ได้ฟอร์แมต
วิธีแก้ ถ้าคุณใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ทิชั่นบางโปรแกรม เช่น Fdisk หลังจากแบ่งพาริทิชั่นเสร็จแล้วจะยังไม่สามารถใช้งานได้ในทันที แต่จะต้องใช้คำสั่งฟอร์แมตอีกครั้งหนึ่ง

สาเหตุที่ 3 พาริทิชั่นเสีย
วิธีแก้ บางครั้งเครื่องเราอาจติดไวรัส เครื่องแฮงก์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ทำงานผิดพลาด ทำให้ข้อมูลในส่วนที่สำคัญของพาริทิชั่นถูกแก้ไขและข้อมูลเสียไปด้วย การกู้ข้อมูลอาจใช้โปรแกรมDisk Utility ต่าง ๆ ที่มีโปรแกรมช่วยกู้ข้อมูล และทางที่ดีเราควรลงโปรแกรมที่จะช่วยแบ็คอัพข้อมูลเช่น โปรแกรม Norton Ghost ซึ่งโปรแกรมจะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในฮาร์ดดิสก์แล้วสำรองไว้ เวลาที่พาร์ทิชั่นมีปัญหาสามารถใช้แผ่น กู้ฉุกเฉินของโปรแกรมนี้กู้ข้อมูลกลับมาได้ แต่ถ้ากู้ไม่ได้ คงต้องยอมสูญเสียข้อมูลไป แบ่งพาร์ทิชั่นแล้วลงโปรแกรมกันใหม่

* หลอดไฟ ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์สว่างตลอดเวลา
สาเหตุที่ 1 เกิด Bad Sector
วิธีแก้ เมื่อฮาร์ดดิสก์กำลังพยายามอ่านพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ (Bad Sector) จะใช้เวลาในการอ่านนานในขณะที่เครื่องกำลังการตอบสนองจากฮาร์ดดิสก์นั้น ไฟฮาร์ดดิสก์ก็จะสว่างตลอด ซึ่งเราสามารถตรวจสอบว่ามี Bad Sector หรือเปล่าโดยใช้โปรแกรมประเภท Disk Utility ซ่อม เช่น Norton Utility เป็นต้น

สาเหตุที่ 2 ต่อหลอด LED สลับขั้ว
วิธีแก้ บางเมนบอร์ดถ้าหากเสียบสายต่อไฟ LED สลับขั้วแล้ว จะทำให้ LED สว่างขณะที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ทำงาน แต่ดับขณะที่ฮาร์ดดิสก์ทำงานทำให้ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ทำงานไฟ LED จะติดค้างอยู่ สามารถแก้ได้โดยการเปิดฝาเครื่องแล้วเสียบสาย LED ฮาร์ดดิสก์เสียใหม่ให้ถูกทาง

* เครื่องคอมพ์มองเห็นฮาร์ดดิสก์บ้าง บางครั้งก็มองไม่เห็น
สาเหตุ สายไฟที่เข้าไปเลี้ยงฮาร์ดดิสก์หลวม
วิธีแก้ สายไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์อาจหลวมบางขั้วต่อ ถึงแม้วาเราจะเสียบแน่นก็ตาม อาจลองแก้โดยการนำคีมบีบหน้าสัมผัสของสายจ่ายไฟเลี้ยงให้แคบเข้า เพื่อให้ทุกขั้วสัมผัสดี

* ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้
สาเหตุ ยังไม่ได้แบ่งพาร์ทิชั่น
วิธีแก้ ถ้าหากว่าคุณกำลังจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ แต่กลับหาไดร์ฟไม่เจอ เช่น เปลี่ยนไปที่ไดร์ฟ C แล้วขึ้นคำว่า Invalid drive specified สันนิษฐานได้ว่า ฮาร์ดดิสก์ของคุณนั้นยังไม่ได้แบ่งพาร์ทิชั่นให้ลองใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ติ ชั่น ตรวจสอบดูว่ามีการแบ่งพาร์ทิชั่นแล้วหรือยังภายในฮาร์ดดิสก์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: