วิธีลดขนาดของแฟ้มไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยน์


คุณเคยประสบปัญหาอย่างนี้หรือไม่
1 ใส่รูปลงในแฟ้มแล้วทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่มาก
2 ไม่มีรูปภาพในแฟ้ม แต่ทุกครั้งที่บันทึกแฟ้ม ขนาดแฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้น
3 ทุกครั้งที่บันทึกแฟ้ม ขนาดของแฟ้มมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
ฯลฯ…..

สามารถแก้ไขได้มีวิธีการดังนี้

กำหนดฟอนต์มาตรฐานของสไลด์เพื่อป้องกันฟอนต์สำหรับพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษกระโดดและเพื่อลดขนาดของแฟ้ม

ก่อนการทำ Slide ใด ๆ ก็ตามต้องเริ่มที่การกำหนดฟอนต์มาตรฐานของสไลด์นั้น ๆ ก่อนค่ะ กระทำดังนี้

1 คลิก View –> Master –> Slide Master
2 คลิก Format -> Slide Design เลือกรูปแบบที่ต้องการ
3 เลือก Textbox PlaceHolder ที่ต้องการ แล้วปรับแบบอักษร
4 ใช้คำสั่ง Format –> Replace Fonts เปลี่ยนฟอนต์ที่ไม่ต้องการใช้งานในช่อง Replace ไปเป็นฟอนต์ที่ต้องการใช้งานที่ชอง Replace with: แล้วสั่ง Replace
4 คลิก View –> Normal

เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องใช้ฟอนต์ที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้กระทำการฝังฟอนต์ไปด้วย กระทำดังนี้

1 เข้าเมนู Tool –> Options… –> Save Tab
2 ใส่เครื่องหมายที่ Embeded true type Font
3 คลิก OK

การลดขนาดของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้มขึ้นกับแบบอักษรที่ใช้ รูปภาพ ดังนั้นควรลดขนาดของแฟ้มโดย
1 เข้าเมนู Tool –> Options… –> Save Tab
2 เอาเครื่องหมายถูกหน้า Allow Fast Save ออก คลิก OK
3 ส่วนที่รูปภาพ คลิกขวาเลือก Format Picture… –> Picture Tab –> Compress… กำหนดเป็น All pictures in documents ตอบ OK แล้วยืนยันการบีบอัดขนาดของแฟ้ม
4 ใช้ฟอนต์ให้น้อยที่สุดทั้งด้านชื่อฟอนต์ขนาดฟอนต์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: