แปลง Fat32 เป็น NTFS


บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแปลงระบบแฟ้ม FAT16 หรือ FAT32 ไปเป็นระบบแฟ้มแบบ NTFS ใน Windows XP ความต้องการหรือเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการแปลงระบบแฟ้มของคุณได้รับการอธิบายก่อนเพื่อลดปัญหา ส่วนการแก้ปัญหามีให้ในส่วนท้ายของบทความนี้ ในกรณีที่คุณพบปัญหาขณะที่ทำการแปลง
กลับไปด้านบน

บทนำ
สนับสนุน Microsoft Windows XP สนับสนุนระบบแฟ้มสามชนิดต่อไปนี้สำหรับฮาร์ดดิสก์: • FAT16
• FAT32
• NTFS
เราแนะนำให้คุณใช้ NTFS กับ Windows XP เนื่องจากคุณลักษณะประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแปลงวอลุ่ม FAT16 หรือ FAT32 ไปเป็น NTFS
กลับไปด้านบน

ความต้องการ
ก่อนที่คุณจะเริ่มแปลงวอลุ่ม FAT16 หรือ FAT32 ไปเป็น NTFS ให้พิจารณาขีดจำกัดและความต้องการต่อไปนี้: • UDF และ CDFS จะใช้เฉพาะกับสื่อออปติคอลและไม่สามารถแปลงเป็น NTFS ได้
• FAT12 เป็นรูปแบบที่ใช้เฉพาะในแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์เท่านั้น
• บางโปรแกรมก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เขียนมาสำหรับ Microsoft Windows NT 4.0 หรือ Microsoft Windows 2000 อาจมีประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าหลังจากคุณแปลงระบบแฟ้ม FAT32 ไปเป็น NTFS ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นในพาร์ติชัน NTFS แบบคลีน
• คุณสามารถใช้คำสั่ง convert (Convert.exe) เพื่อแปลงวอลุ่ม FAT ที่มีอยู่เดิมหรือวอลุ่ม FAT32 ไปเป็น NTFS เนื่องจากการแปลงนี้จะยังทำให้แฟ้มทั้งหมดคงอยู่ (ต่างจากการฟอร์แมต) ใช้ Convert.exe เมื่อคุณต้องการเก็บแฟ้มต่างๆ ที่มีอยู่ในวอลุ่มไว้
• การแปลงไปเป็น NTFS เป็นกระบวนการทิศทางเดียว หลังจากคุณแปลงไดรฟ์หรือพาร์ติชันไปเป็น NTFS แล้ว จะไม่สามารถแปลงกลับมาเป็น FAT หรือ FAT32 ได้อีก เมื่อต้องการคืนค่าวอลุ่มไปเป็นระบบแฟ้มก่อนหน้า คุณต้องฟอร์แมตใหม่ให้เป็น FAT หรือ FAT32 การทำงานนี้จะลบข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้งโปรแกรมและแฟ้มส่วนตัว ในกรณีนี้ คุณต้องคืนค่าข้อมูลจากที่สำรองไว้ หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมต่างๆ ใหม่
• Convert.exe ต้องการให้คุณมีพื้นที่ว่างในไดรฟ์หรือพาร์ติชันเพื่อทำการแปลง หาก Convert.exe พบว่ามีพื้นที่ว่างไม่พอในวอลุ่มนั้น จะไม่แปลงวอลุ่มให้
• หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณนอกจาก Windows XP ให้ระวังปัญหาต่อไปนี้: • เฉพาะ Windows 2000 และ Windows XP ที่มีการเข้าถึงแฟ้มอย่างเต็มที่ในวอลุ่มแบบ NTFS
• Windows NT 4.0 Service Pack 4 (SP4) หรือใหม่กว่าสามารถเข้าถึงแฟ้มต่างๆ ในวอลุ่มแบบ NTFS ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีขีดจำกัดบางอย่างกับแฟ้มต่างๆ ที่ได้รับการบันทึก โดยการใช้คุณลักษณะต่างๆ จากรุ่นล่าสุดของ NTFS
• Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98 Second Edition และรุ่นก่อนหน้า และ MS-DOS ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มต่างๆ ในวอลุ่มแบบ NTFS

กลับไปด้านบน

วิธีการแปลงวอลุ่ม FAT หรือวอลุ่ม FAT32 ไปเป็น NTFS
หมายเหตุ แม้ว่าโอกาสของการเสียหายหรือข้อมูลสูญหายระหว่างการแปลงมีน้อยมาก เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลในวอลุ่มที่คุณต้องการแปลงก่อนที่จะเริ่มการแปลง

เมื่อต้องการแปลงวอลุ่ม FAT หรือ FAT32 ไปเป็น NTFS ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้: 1. คลิก Start เลือกที่ All Programs เลือกที่ Accessories จากนั้นคลิก Command Prompt
2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ โดยที่ drive letter คือไดรฟ์ที่คุณต้องการแปลง:
convert drive letter: /fs:ntfs
เช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแปลงไดรฟ์ E เป็น NTFS:
convert e: /fs:ntfs
หมายเหตุ หากระบบปฏิบัติการอยู่ในไดรฟ์ที่คุณกำลังแปลง คุณจะได้รับการพรอมต์ให้กำหนดตารางเวลาของงานเมื่อคุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เนื่องจากการแปลงไม่สามารถทำได้ขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงาน เมื่อได้รับการพรอมต์ ให้คลิก YES
3. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ชื่อสำหรับวอลุ่มของไดรฟ์ที่คุณต้องการแปลง แล้วกด ENTER:
ชนิดของแฟ้มระบบคือ FAT
ป้อนชื่อสำหรับวอลุ่มปัจจุบันสำหรับไดรฟ์ drive letter
4. เมื่อการแปลง NTFS เสร็จสมบูรณ์ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
Conversion complete
5. ปิดพรอมต์คำสั่ง

กลับไปด้านบน

การแก้ปัญหา
• เมื่อคุณพยายามแปลงวอลุ่มเป็น NTFS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? <Y/N>
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อวอลุ่มที่คุณกำลังพยายามแปลงมีการใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น หากไดรฟ์ที่คุณต้องการแปลงคือไดรฟ์เดียวกับที่ Windows XP กำลังทำงาน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้พิมพ์ Y ที่พรอมต์คำสั่ง วอลุ่มหรือไดรฟ์ถูกแปลงเป็น NTFS ครั้งถัดไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์
• เมื่อคุณพยายามแปลงวอลุ่มเป็น NTFS คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง:
Convert cannot run because the volume is in use by another process. Convert may run if this volume is dismounted first. ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID. Would you like to force a dismount on this volume? <Y/N>
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีแฟ้มต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในวอลุ่มที่คุณกำลังพยายามแปลง ซึ่งรวมถึงแฟ้มต่างๆ ที่มีการเข้าถึงโดยผู้ใช้ผ่านทางเครือข่าย

การแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้: • ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้แฟ้มต่างๆ ในไดรฟ์ แล้วพิมพ์ y ที่พรอมต์คำสั่งเพื่อแปลงไดรฟ์เป็น NTFS
• ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ Y

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Convert cannot gain exclusive access to the drive letter drive, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts? <Y/N>
พิมพ์ Y ที่พรอมต์คำสั่ง วอลุ่มหรือไดรฟ์ถูกแปลงเป็น NTFS ครั้งถัดไปที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์
กลับไปด้านบน

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Convert.exe ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูรายชื่อของพารามิเตอร์ต่างๆ ของบรรทัดคำสั่ง: 1. คลิก Start เลือกที่ All Programs เลือกที่ Accessories จากนั้นคลิก Command Prompt
2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ help convert และกด ENTER
รายชื่อของพารามิเตอร์ต่างๆ ของบรรทัดคำสั่งสำหรับ Convert.exe จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ว่างที่ต้องการเพื่อแปลง FAT เป็น NTFS โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
156560 (http://support.microsoft.com/kb/156560/) พื้นที่ว่างที่ต้องการเพื่อแปลง FAT เป็น NTFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด) กลับไปด้านบน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: